لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره های مرکز آموزش زبان

دوره های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های ویژه

نام دوره شماره دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره شماره دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
کارگاه روش‌های پژوهش و آموزش ادبیات فارسی (اسفند 97- دهلی نو هند) 85 1397/12/08 1397/12/09 در حال ثبت نام دوره‌های ویژه 28 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی (ویژۀ فارسی‌آموزان روسیه)- اسفند 1397 80 1397/12/04 1397/12/10 ثبت نام پایان یافته است. دوره به زودی آغاز می شود دوره‌های ویژه 19 نفر
دورۀ همکار دیجیتال- طراحی و برگزاری پرسشنامه آنلاین (ویژۀ کارکنان بنیاد سعدی- دی 97) 79 1397/10/16 1397/10/16 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 12 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی (ویژۀ فارسی‌آموزان عرب‌زبان)- فروردین 1397 37 1397/02/06 1397/03/04 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر