لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ ازبکستان (زمستان 1399) 135 1399/10/17 1399/11/10 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ فارسی‌آموزان روسیه (اسفند 1397) 80 1397/12/18 1397/12/22 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 14 نفر
کارگاه روش‌های پژوهش و آموزش ادبیات فارسی، دهلی نو، هند (اسفند 1397) 85 1397/12/08 1397/12/09 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر
دورۀ همکار دیجیتال- طراحی و برگزاری پرسشنامه آنلاین، ویژۀ کارکنان بنیاد سعدی (دی 1397) 79 1397/10/16 1397/10/16 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 12 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ فارسی‌آموزان عرب‌زبان (فروردین 1397) 37 1397/02/06 1397/03/04 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر