لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
مصاحبۀ تخصصی اعطای بورس تحصیلی (اسفند 1399) 134 1399/12/05 1399/12/05 دوره پایان یافته است آزمون 3 نفر
مصاحبۀ تخصصی اعطای بورس تحصیلی، ویژۀ متقاضیان دانشگاه دولتی بیشکک قرقیزستان (بهمن 1398) 127 1398/11/27 1398/11/27 دوره پایان یافته است آزمون 3 نفر
مصاحبۀ تخصصی اعطای بورس تحصیلی، ویژۀ متقاضیان شبه قاره (تابستان 1398) 93 1398/04/02 1398/05/28 دوره پایان یافته است آزمون 10 نفر
اولین آزمون دانش تدریس زبان فارسی (اردیبهشت 1398) 87 1398/02/06 1398/02/06 دوره پایان یافته است آزمون 166 نفر
آزمون‌های تعیین سطح زبان فارسی (سال 1398) 89 1398/01/01 1398/12/29 دوره پایان یافته است آزمون نامشخص
المپیاد کشوری زبان و ادبیات فارسی ترکیه ( اردیبهشت 1397) 50 1397/02/01 1397/02/01 دوره پایان یافته است آزمون 0 نفر
المپیاد کشوری زبان و ادبیات فارسی ترکیه (اردیبهشت 1396) 17 1396/02/02 1396/02/04 دوره پایان یافته است آزمون 0 نفر