لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (شهریور ۹۸) 98 1398/06/23 1398/07/03 در حال ثبت نام فارسی‌آموزی 30 نفر
هشتاد و هفتمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي (تابستان 98) 88 1398/04/22 1398/05/16 در حال برگزاری فارسی‌آموزی نامشخص
هشتاد و هفتمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي (تابستان 98، ویژۀ کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در ایران) 99 1398/04/22 1398/05/16 در حال برگزاری فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ دانش افزایی زبان فارسی (اردیبهشت 98) 86 1398/02/07 1398/02/18 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 34 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان (ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، اسفند 97 تا خرداد 98) 90 1397/12/21 1398/03/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 2 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی نیم‌سال دوم تحصیلی 97- 98 (ویژۀ دانشجویان دانشگاه کپنهاگ) 68 1397/12/04 1398/04/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 28 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (ویژۀ دانشجویان کشور روسیه) 61 1397/11/13 1397/11/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 14 نفر
نخستین مدرسۀ زمستانی دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی (هشتاد و ششمین دورۀ دانش‌افزایی) 67 1397/10/22 1397/11/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان (ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، دی 97) 82 1397/10/01 1397/11/17 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ پیش میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان (ویژۀ مرکز حافظ آنکارا، دی 97) 81 1397/09/05 1397/10/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 10 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آبان 97) 48 1397/07/28 1397/08/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 40 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (مهر 97) 47 1397/06/31 1397/07/11 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 49 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (شهریور 97) 46 1397/06/10 1397/06/22 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 38 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ دانشجویان ارمنستانی (مرداد 1397) 57 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ فارسی آموزی (ویژۀ کشور هند) 51 1397/04/02 1397/04/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 4 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ترکیه (تیر 1397) 52 1397/03/28 1397/04/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 97) 53 1397/03/12 1397/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 44 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ کانون آموزشی قلم (اردیبهشت 97) 45 1397/02/01 1397/02/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 15 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ونزوئلا (مرداد 1397) 75 1396/12/15 1397/05/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ استادان دانشگاه‎های افغانستان 38 1396/12/12 1396/12/19 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (بهمن 96) 25 1396/11/14 1396/11/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 54 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ونزوئلا (تیر 1397) 55 1396/10/25 1397/04/26 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 11 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (دی 96) 24 1396/10/16 1396/11/01 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 59 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (آذر 96) 23 1396/09/18 1396/10/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 56 نفر
دوره عادی آموزش زبان فارسی (زمستان 96) 26 1396/09/18 1396/11/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 59 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی نوآموز (آرژانتین، بوئنوس آیرس) 92 1396/08/02 1398/01/06 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 96) 22 1396/07/23 1396/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 8 نفر
دوره دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (شهریور 96) 18 1396/06/04 1396/06/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
هشتادوچهارمین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 96) 16 1396/04/13 1396/05/12 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره دانش افزایی فرانسه (اسفند 95) 13 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره دانش افزایی روسیه (بهمن 95) 12 1395/11/16 1395/11/22 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر