لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های کلی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ مقدماتی تربیت مدرس (آبان 1399، آنلاین) 132 1399/08/17 1399/08/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ مقدماتی تربیت مدرس (حضوری، بهمن 1398) 124 1398/12/03 1398/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان عراقی (اردیبهشت 1397) 49 1397/02/15 1397/02/22 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
آموزش زبان فارسی در قالب رویکرد ارتباطی، همراه با تدریس عملی مجموعۀ «مینا»، ویژۀ استادان غیر ایرانی (اردیبهشت 1397) 42 1397/02/01 1397/02/05 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 12 نفر
دورۀ فشرده تربیت مدرس زبان فارسی ترکیه (اسفند 96) 41 1396/12/25 1396/12/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 12 نفر
دورۀ تربیت مدرس فشرده ویژۀ مدرسان خارج از کشور (اسفند 1396) 40 1396/12/14 1396/12/14 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ اساتید غیرایرانی (بهمن 1396) 39 1396/11/14 1396/11/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان دانمارکی (بهمن 1396) 36 1396/11/14 1396/11/15 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 7 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی‎‏زبانان، ویژۀ مدرسان ایرانی در خارج از کشور (بهمن 1396) 34 1396/11/04 1396/11/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 4 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان عراقی، ویژۀ مدرسان عراقی معرفی‌شدۀ رایزن فرهنگی ایران (دی 1396) 31 1396/10/20 1396/10/24 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس روش تدریس کتاب مینا (مهر 1396) 117 1396/07/18 1396/07/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس بر خط سال 1395 مرحلۀ دوم (شهریور 1396) 21 1396/06/01 1396/06/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس بلغارستان (اسفند 1395) 14 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس ترکیه (بهمن 1395) 10 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس استادان اعزامی به روسیه (بهمن 1395) 11 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ استادان افغانستان (دی 1395) 104 1395/10/22 1395/10/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
دوره تربیت مدرس بر خط (مرداد 1395) 15 1395/04/03 1395/05/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر