لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: کارگاه‌های روش تدریس مهارت نگارش و دستور

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ روش تدریس مهارت دستور و نگارش، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 73 1397/09/29 1397/10/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ آموزش مهارت دستور و نگارش، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آبان 1397) 65 1397/08/03 1397/08/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (اسفند 1395) 4 1395/12/11 1395/12/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 2 1395/09/18 1395/09/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر