لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دوره های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 1398) 118 1398/01/01 1398/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 48 نفر
دوره های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 1397) 53 1397/03/12 1397/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 43 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 1396) 22 1396/07/23 1396/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 8 نفر