لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های نظامها و زیر نظامهای زبان فارسی

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ آشنایی با نظام‎ها و زیرنظام‌های زبان فارسی (دی 1397) 70 1397/10/26 1397/11/04 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آشنایی با نظام‎ها و زیرنظام‌های زبان فارسی (بهمن 1396) 35 1396/11/11 1396/11/19 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
نظامها و زیر نظامهای زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (دی 1395) 5 1395/10/22 1395/10/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 1 1395/09/18 1395/09/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 1395) 7 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -2 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 1395) 6 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظام ها و زیرنظام‌های زبان فارسی- مرتبط با رشته 28 1394/08/18 1394/08/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر