لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ مقدماتی تربیت مدرس (آبان 1399، آنلاین) 132 1399/08/17 1399/08/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به خارجیان ویژۀ مدرسان دانشگاه دهلی نو هند با عنوان «زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟» (اسفند 1398) 126 1398/12/23 1398/12/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 11 نفر
دورۀ مقدماتی تربیت مدرس (حضوری، بهمن 1398) 124 1398/12/03 1398/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ مدرسان موسسه آموزش عالی بنت‌الهدی (بهمن 1398) 125 1398/11/02 1398/11/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت آزمونگر آمفا، ویژۀ متقاضیان معرفی‌شده از سوی رایزنی‌های فرهنگی، آنلاین (آبان 1398) 105 1398/08/22 1398/08/22 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ استادان زبان فارسی در بیشکک، قرقیزستان (آبان 1398) 114 1398/08/21 1398/08/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (شهریور 1398) 97 1398/06/23 1398/07/03 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز زبان فارسی در آنکارا، ترکیه (شهریور 1398) 108 1398/06/05 1398/06/19 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ استادان دانشگاه فارابی، قزاقستان (شهریور 1398) 103 1398/05/28 1398/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 6 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، مشهد (تیر 1398) 96 1398/04/14 1398/04/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 47 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس ویژۀ مدرسان در نمایندگی‎های خارج کشور (تیر 1398) 95 1398/04/12 1398/04/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان کشور ترکیه (تیر 1398) 94 1398/04/06 1398/04/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ برخط آماده‌سازی آزمون دانش تدریس زبان فارسی (اسفند 1397) 84 1397/12/12 1397/12/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 58 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، آشتیان (بهار 1398) 91 1397/12/11 1398/03/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز آزفای دانشگاه شهید چمران اهواز (بهمن 1397) 83 1397/11/11 1397/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 6 نفر
کارگاه آموزشی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟ (ویژۀ استادان هند) 69 1397/11/07 1397/11/14 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 4 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مدرسۀ زبان فارسی استرالیا (دی 1397) 78 1397/10/26 1397/11/08 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ آشنایی با نظام‎ها و زیرنظام‌های زبان فارسی (دی 1397) 70 1397/10/26 1397/11/04 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت صحبت کردن و مکالمه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 72 1397/10/15 1397/10/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت خواندن و واژه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 71 1397/10/12 1397/10/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 66 1397/10/12 1397/10/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت آزمونگر آمفا (دی 1397) 76 1397/10/10 1397/10/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 10 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز آزفای دانشگاه شهید چمران اهواز (دی 1397) 74 1397/10/02 1397/10/05 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت دستور و نگارش، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 73 1397/09/29 1397/10/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ آموزش مهارت صحبت کردن و مکالمه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آبان 1397) 64 1397/08/05 1397/08/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ آموزش مهارت دستور و نگارش، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آبان 1397) 65 1397/08/03 1397/08/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی ویژۀ مدرسان نمایندگی جامعه المصطفی در چین (مهر 1397) 63 1397/07/21 1397/07/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
کارگاه فناوری در آموزش زبان فارسی با نگاهی به آموزش زبان فارسی به ایرانیان نسل دوم و سوم (مهر 1397) 60 1397/07/01 1397/07/01 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی، دورۀ خصوصی (شهریور 1397) 62 1397/06/10 1397/06/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربيت مدرس مجازی (مرداد 1397) 58 1397/05/21 1397/06/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی ویژه استادان ارمنستان (مرداد 1397) 56 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
نخستین دورۀ بلندمدت تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی، هشتادوپنجمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی (تابستان 1397) 44 1397/04/25 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس نامشخص
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی قم (تابستان 1397) 59 1397/04/20 1397/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 17 نفر
دورۀ تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش فارسی به غيرفارسی زبانان (تیر 1397) 54 1397/04/19 1397/05/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
کارگاه روان‌شناسی اجتماعی در یادگیری زبان ویژۀ مربیان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (اردیبهشت 1397) 43 1397/02/26 1397/02/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان عراقی (اردیبهشت 1397) 49 1397/02/15 1397/02/22 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
آموزش زبان فارسی در قالب رویکرد ارتباطی، همراه با تدریس عملی مجموعۀ «مینا»، ویژۀ استادان غیر ایرانی (اردیبهشت 1397) 42 1397/02/01 1397/02/05 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 12 نفر
دورۀ فشرده تربیت مدرس زبان فارسی ترکیه (اسفند 96) 41 1396/12/25 1396/12/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 12 نفر
دورۀ تربیت مدرس فشرده ویژۀ مدرسان خارج از کشور (اسفند 1396) 40 1396/12/14 1396/12/14 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی (هفته چهارم بهمن 1396) 33 1396/11/26 1396/11/27 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی (هفته سوم بهمن 1396) 32 1396/11/19 1396/11/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 5 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ اساتید غیرایرانی (بهمن 1396) 39 1396/11/14 1396/11/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان دانمارکی (بهمن 1396) 36 1396/11/14 1396/11/15 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 7 نفر
آشنایی با نظام‎ها و زیرنظام‌های زبان فارسی (بهمن 1396) 35 1396/11/11 1396/11/19 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی‎‏زبانان، ویژۀ مدرسان ایرانی در خارج از کشور (بهمن 1396) 34 1396/11/04 1396/11/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 4 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان عراقی، ویژۀ مدرسان عراقی معرفی‌شدۀ رایزن فرهنگی ایران (دی 1396) 31 1396/10/20 1396/10/24 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی، فارغ‌التحصیلان رشته آزفا، زبان‌شناسی و آموزش زبان‌های خارجی (آذر 1396) 30 1396/09/23 1396/10/01 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژۀ مدرسان ایرانی، فارغ‌التحصیلان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی (آذر 1396) 29 1396/09/09 1396/09/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آبان 1396) 27 1396/08/20 1396/08/27 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس روش تدریس کتاب مینا (مهر 1396) 117 1396/07/18 1396/07/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس بر خط سال 1395 مرحلۀ دوم (شهریور 1396) 21 1396/06/01 1396/06/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، گروه آزفا و زبانشناسی (مرداد 1396) 20 1396/05/11 1396/05/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، گروه ادبیات (مرداد 1396) 19 1396/05/04 1396/05/06 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (اسفند 1395) 4 1395/12/11 1395/12/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس بلغارستان (اسفند 1395) 14 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس ترکیه (بهمن 1395) 10 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس استادان اعزامی به روسیه (بهمن 1395) 11 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ استادان افغانستان (دی 1395) 104 1395/10/22 1395/10/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
نظامها و زیر نظامهای زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (دی 1395) 5 1395/10/22 1395/10/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 1 1395/09/18 1395/09/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 2 1395/09/18 1395/09/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 3 1395/09/13 1395/09/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 1395) 7 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -2 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 1395) 9 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -2 نفر
دوره تربیت مدرس بر خط (مرداد 1395) 15 1395/04/03 1395/05/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 1395) 6 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 1395) 8 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظام ها و زیرنظام‌های زبان فارسی- مرتبط با رشته 28 1394/08/18 1394/08/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر