لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دانش‌افزایی‌های زبان و ادبیات فارسی

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ دانشجویان روسیه (بهمن 1398)- لغو شد 115 1398/11/04 1398/11/20 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 30 نفر
دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ دانشگاه آنکارا (تابستان 1398) 100 1398/05/12 1398/06/08 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
هشتادوهفتمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي (تابستان 1398) 88 1398/04/22 1398/05/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
هشتادوهفتمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي، ویژۀ کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در ایران (تابستان 1398) 99 1398/04/22 1398/05/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ دانش افزایی زبان فارسی (اردیبهشت 1398) 86 1398/02/07 1398/02/18 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 34 نفر
نخستین مدرسۀ زمستانی دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی، هشتاد و ششمین دورۀ دانش‌افزایی (زمستان 1397) 67 1397/10/22 1397/11/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ترکیه (تیر 1397) 52 1397/03/28 1397/04/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ونزوئلا (مرداد 1397) 75 1396/12/15 1397/05/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ استادان دانشگاه‎های افغانستان (اسفند 1396) 38 1396/12/12 1396/12/19 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ونزوئلا (تیر 1397) 55 1396/10/25 1397/04/26 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 11 نفر
دوره دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (شهریور 1396) 18 1396/06/04 1396/06/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
هشتادوچهارمین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1396) 16 1396/04/13 1396/05/12 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره دانش افزایی فرانسه (اسفند 1395) 13 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره دانش افزایی روسیه (بهمن 1395) 12 1395/11/16 1395/11/22 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
هشتادوسومین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1395) 110 1395/05/12 1395/06/08 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
هشتادودومین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1394) 106 1394/05/12 1394/06/02 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
هشتادویکمین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1393) 111 1393/05/11 1393/06/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص