لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: کارگاه‌های روش تدریس مهارت صحبت کردن و گفتمان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ روش تدریس مهارت صحبت کردن و مکالمه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 72 1397/10/15 1397/10/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ آموزش مهارت صحبت کردن و مکالمه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آبان 1397) 64 1397/08/05 1397/08/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، گروه آزفا و زبانشناسی (مرداد 1396) 20 1396/05/11 1396/05/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، گروه ادبیات (مرداد 1396) 19 1396/05/04 1396/05/06 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر