لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: کارگاه‌های روش تدریس مهارت خواندن و واژه

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ روش تدریس مهارت خواندن و واژه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 71 1397/10/12 1397/10/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آبان 1396) 27 1396/08/20 1396/08/27 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 3 1395/09/13 1395/09/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 1395) 9 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -2 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 1395) 8 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر