لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش فارسی به غيرفارسی زبانان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش فارسی به غيرفارسی زبانان (تیر 1397) 54 1397/04/19 1397/05/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر