لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های بلندمدت تربیت مدرس زبان فارسی

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به خارجیان ویژۀ مدرسان دانشگاه دهلی نو هند با عنوان «زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟» (اسفند 1398) 126 1398/12/23 1398/12/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 11 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ مدرسان موسسه آموزش عالی بنت‌الهدی (بهمن 1398) 125 1398/11/02 1398/11/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ استادان زبان فارسی در بیشکک، قرقیزستان (آبان 1398) 114 1398/08/21 1398/08/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (شهریور 1398) 97 1398/06/23 1398/07/03 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز زبان فارسی در آنکارا، ترکیه (شهریور 1398) 108 1398/06/05 1398/06/19 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ استادان دانشگاه فارابی، قزاقستان (شهریور 1398) 103 1398/05/28 1398/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 6 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، مشهد (تیر 1398) 96 1398/04/14 1398/04/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 47 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس ویژۀ مدرسان در نمایندگی‎های خارج کشور (تیر 1398) 95 1398/04/12 1398/04/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان کشور ترکیه (تیر 1398) 94 1398/04/06 1398/04/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، آشتیان (بهار 1398) 91 1397/12/11 1398/03/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز آزفای دانشگاه شهید چمران اهواز (بهمن 1397) 83 1397/11/11 1397/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 6 نفر
کارگاه آموزشی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟ (ویژۀ استادان هند) 69 1397/11/07 1397/11/14 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 4 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مدرسۀ زبان فارسی استرالیا (دی 1397) 78 1397/10/26 1397/11/08 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز آزفای دانشگاه شهید چمران اهواز (دی 1397) 74 1397/10/02 1397/10/05 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی ویژۀ مدرسان نمایندگی جامعه المصطفی در چین (مهر 1397) 63 1397/07/21 1397/07/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی، دورۀ خصوصی (شهریور 1397) 62 1397/06/10 1397/06/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی ویژه استادان ارمنستان (مرداد 1397) 56 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
نخستین دورۀ بلندمدت تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی، هشتادوپنجمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی (تابستان 1397) 44 1397/04/25 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس نامشخص
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی قم (تابستان 1397) 59 1397/04/20 1397/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 17 نفر