لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های تربیت مترجم زبان فارسی

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ ازبکستان (زمستان 1399) 135 1399/10/17 1399/11/10 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ فارسی‌آموزان روسیه (اسفند 1397) 80 1397/12/18 1397/12/22 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 14 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ فارسی‌آموزان عرب‌زبان (فروردین 1397) 37 1397/02/06 1397/03/04 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر