لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
مصاحبۀ تخصصی اعطای بورس تحصیلی (اسفند 1399) 134 1399/12/05 1399/12/05 دوره پایان یافته است آزمون 3 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ ازبکستان (زمستان 1399) 135 1399/10/17 1399/11/10 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر
دورۀ مقدماتی تربیت مدرس (آبان 1399، آنلاین) 132 1399/08/17 1399/08/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ویژۀ کودکان (مرداد تا مهر 1399) 133 1399/05/15 1399/07/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 34 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به خارجیان ویژۀ مدرسان دانشگاه دهلی نو هند با عنوان «زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟» (اسفند 1398) 126 1398/12/23 1398/12/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 11 نفر
دورۀ مقدماتی تربیت مدرس (حضوری، بهمن 1398) 124 1398/12/03 1398/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ پیشرفتۀ آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، برخط ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (بهمن و اسفند 1398) 131 1398/11/28 1398/12/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
مصاحبۀ تخصصی اعطای بورس تحصیلی، ویژۀ متقاضیان دانشگاه دولتی بیشکک قرقیزستان (بهمن 1398) 127 1398/11/27 1398/11/27 دوره پایان یافته است آزمون 3 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی نیم‎سال دوم تحصیلی 98-99 ویژۀ دانشجویان دانشگاه کپنهاگ 116 1398/11/12 1399/02/31 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 2 نفر
دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ دانشجویان روسیه (بهمن 1398)- لغو شد 115 1398/11/04 1398/11/20 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 30 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ مدرسان موسسه آموزش عالی بنت‌الهدی (بهمن 1398) 125 1398/11/02 1398/11/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی ویژۀ قرقیزستان (دی و بهمن 1398)- لغو شد 121 1398/10/28 1398/11/08 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 13 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (دی تا اسفند 1398) 129 1398/10/22 1398/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (دی تا اسفند 1398) 128 1398/10/07 1398/12/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، برخط ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (دی 1398) 120 1398/10/02 1398/11/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ تربیت آزمونگر آمفا، ویژۀ متقاضیان معرفی‌شده از سوی رایزنی‌های فرهنگی، آنلاین (آبان 1398) 105 1398/08/22 1398/08/22 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ استادان زبان فارسی در بیشکک، قرقیزستان (آبان 1398) 114 1398/08/21 1398/08/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ پیش‌میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (آبان تا بهمن 1398) 130 1398/08/11 1398/11/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (شهریور تا آبان 1398) 122 1398/06/27 1398/08/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 12 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (شهریور 1398) 97 1398/06/23 1398/07/03 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (شهریور 1398) 98 1398/06/23 1398/07/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 25 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز زبان فارسی در آنکارا، ترکیه (شهریور 1398) 108 1398/06/05 1398/06/19 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، ویژۀ استادان دانشگاه فارابی، قزاقستان (شهریور 1398) 103 1398/05/28 1398/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 6 نفر
دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ دانشگاه آنکارا (تابستان 1398) 100 1398/05/12 1398/06/08 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (تیر و مرداد 1398) 102 1398/04/30 1398/05/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 9 نفر
هشتادوهفتمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي (تابستان 1398) 88 1398/04/22 1398/05/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
هشتادوهفتمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي، ویژۀ کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در ایران (تابستان 1398) 99 1398/04/22 1398/05/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، مشهد (تیر 1398) 96 1398/04/14 1398/04/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 47 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس ویژۀ مدرسان در نمایندگی‎های خارج کشور (تیر 1398) 95 1398/04/12 1398/04/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان کشور ترکیه (تیر 1398) 94 1398/04/06 1398/04/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (تابستان 1398) 77 1398/04/03 1398/05/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (تیر و مرداد 1398) 101 1398/04/03 1398/05/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
مصاحبۀ تخصصی اعطای بورس تحصیلی، ویژۀ متقاضیان شبه قاره (تابستان 1398) 93 1398/04/02 1398/05/28 دوره پایان یافته است آزمون 10 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان سطح نو آموز، گروه رودکی، کاراکاس ونزوئلا (بهار و تابستان 1398) 112 1398/02/11 1398/05/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 7 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان سطح مقدماتی، گروه سعدی، کاراکاس ونزوئلا (بهار و تابستان 1398) 113 1398/02/11 1398/05/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ دانش افزایی زبان فارسی (اردیبهشت 1398) 86 1398/02/07 1398/02/18 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 34 نفر
اولین آزمون دانش تدریس زبان فارسی (اردیبهشت 1398) 87 1398/02/06 1398/02/06 دوره پایان یافته است آزمون 166 نفر
آزمون‌های تعیین سطح زبان فارسی (سال 1398) 89 1398/01/01 1398/12/29 دوره پایان یافته است آزمون نامشخص
دوره های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 1398) 118 1398/01/01 1398/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 48 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (اسفند 1397 تا خرداد 1398) 90 1397/12/21 1398/03/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ فارسی‌آموزان روسیه (اسفند 1397) 80 1397/12/18 1397/12/22 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 14 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (اسفند 1397 تا خرداد 1398) 123 1397/12/15 1398/03/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ برخط آماده‌سازی آزمون دانش تدریس زبان فارسی (اسفند 1397) 84 1397/12/12 1397/12/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 58 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، آشتیان (بهار 1398) 91 1397/12/11 1398/03/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش‌های پژوهش و آموزش ادبیات فارسی، دهلی نو، هند (اسفند 1397) 85 1397/12/08 1397/12/09 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی ویژۀ دانشجویان دانشگاه کپنهاگ (نیم‌سال دوم تحصیلی 1397- 1398) 68 1397/12/04 1398/04/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 28 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ دانشجویان کشور روسیه (بهمن 1397) 61 1397/11/13 1397/11/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 14 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز آزفای دانشگاه شهید چمران اهواز (بهمن 1397) 83 1397/11/11 1397/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 6 نفر
کارگاه آموزشی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟ (ویژۀ استادان هند) 69 1397/11/07 1397/11/14 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 4 نفر
دورۀ برخط تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مدرسۀ زبان فارسی استرالیا (دی 1397) 78 1397/10/26 1397/11/08 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ آشنایی با نظام‎ها و زیرنظام‌های زبان فارسی (دی 1397) 70 1397/10/26 1397/11/04 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نخستین مدرسۀ زمستانی دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی، هشتاد و ششمین دورۀ دانش‌افزایی (زمستان 1397) 67 1397/10/22 1397/11/16 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ همکار دیجیتال- طراحی و برگزاری پرسشنامه آنلاین، ویژۀ کارکنان بنیاد سعدی (دی 1397) 79 1397/10/16 1397/10/16 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 12 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت صحبت کردن و مکالمه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 72 1397/10/15 1397/10/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت خواندن و واژه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 71 1397/10/12 1397/10/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 66 1397/10/12 1397/10/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت آزمونگر آمفا (دی 1397) 76 1397/10/10 1397/10/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 10 نفر
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ویژۀ مدرسان مرکز آزفای دانشگاه شهید چمران اهواز (دی 1397) 74 1397/10/02 1397/10/05 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (دی 1397) 82 1397/10/01 1397/11/17 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ روش تدریس مهارت دستور و نگارش، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دی 1397) 73 1397/09/29 1397/10/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ پیش میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (دی 1397) 81 1397/09/05 1397/10/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ آموزش مهارت صحبت کردن و مکالمه، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آبان 1397) 64 1397/08/05 1397/08/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ آموزش مهارت دستور و نگارش، تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (آبان 1397) 65 1397/08/03 1397/08/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 2 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آبان 1397) 48 1397/07/28 1397/08/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 40 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی ویژۀ مدرسان نمایندگی جامعه المصطفی در چین (مهر 1397) 63 1397/07/21 1397/07/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
کارگاه فناوری در آموزش زبان فارسی با نگاهی به آموزش زبان فارسی به ایرانیان نسل دوم و سوم (مهر 1397) 60 1397/07/01 1397/07/01 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (مهر 1397) 47 1397/06/31 1397/07/11 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 49 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی، دورۀ خصوصی (شهریور 1397) 62 1397/06/10 1397/06/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (شهریور 1397) 46 1397/06/10 1397/06/22 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 38 نفر
دورۀ پیشرفتۀ آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (مرداد تا آبان 1398) 119 1397/05/27 1397/08/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ تربيت مدرس مجازی (مرداد 1397) 58 1397/05/21 1397/06/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی ویژه استادان ارمنستان (مرداد 1397) 56 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ دانشجویان ارمنستانی (مرداد 1397) 57 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
نخستین دورۀ بلندمدت تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی، هشتادوپنجمین دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی (تابستان 1397) 44 1397/04/25 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس نامشخص
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی قم (تابستان 1397) 59 1397/04/20 1397/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 17 نفر
دورۀ تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش فارسی به غيرفارسی زبانان (تیر 1397) 54 1397/04/19 1397/05/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
دورۀ فارسی آموزی ویژۀ کشور هند (تیر 1397) 51 1397/04/02 1397/04/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 4 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ترکیه (تیر 1397) 52 1397/03/28 1397/04/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دوره های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 1397) 53 1397/03/12 1397/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 43 نفر
کارگاه روان‌شناسی اجتماعی در یادگیری زبان ویژۀ مربیان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (اردیبهشت 1397) 43 1397/02/26 1397/02/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان عراقی (اردیبهشت 1397) 49 1397/02/15 1397/02/22 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
دورۀ تربیت مترجم زبان فارسی، ویژۀ فارسی‌آموزان عرب‌زبان (فروردین 1397) 37 1397/02/06 1397/03/04 دوره پایان یافته است دوره‌های ویژه 19 نفر
المپیاد کشوری زبان و ادبیات فارسی ترکیه ( اردیبهشت 1397) 50 1397/02/01 1397/02/01 دوره پایان یافته است آزمون 0 نفر
آموزش زبان فارسی در قالب رویکرد ارتباطی، همراه با تدریس عملی مجموعۀ «مینا»، ویژۀ استادان غیر ایرانی (اردیبهشت 1397) 42 1397/02/01 1397/02/05 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 12 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ کانون آموزشی قلم (اردیبهشت 1397) 45 1397/02/01 1397/02/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 15 نفر
دورۀ فشرده تربیت مدرس زبان فارسی ترکیه (اسفند 96) 41 1396/12/25 1396/12/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 12 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ونزوئلا (مرداد 1397) 75 1396/12/15 1397/05/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس فشرده ویژۀ مدرسان خارج از کشور (اسفند 1396) 40 1396/12/14 1396/12/14 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ استادان دانشگاه‎های افغانستان (اسفند 1396) 38 1396/12/12 1396/12/19 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی (هفته چهارم بهمن 1396) 33 1396/11/26 1396/11/27 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی (هفته سوم بهمن 1396) 32 1396/11/19 1396/11/20 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 5 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ اساتید غیرایرانی (بهمن 1396) 39 1396/11/14 1396/11/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (بهمن 1396) 25 1396/11/14 1396/11/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 54 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان دانمارکی (بهمن 1396) 36 1396/11/14 1396/11/15 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 7 نفر
آشنایی با نظام‎ها و زیرنظام‌های زبان فارسی (بهمن 1396) 35 1396/11/11 1396/11/19 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 1 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی‎‏زبانان، ویژۀ مدرسان ایرانی در خارج از کشور (بهمن 1396) 34 1396/11/04 1396/11/16 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 4 نفر
دورۀ دانش افزایی آموزش زبان و ادبیات فارسی ویژۀ دانشجویان ونزوئلا (تیر 1397) 55 1396/10/25 1397/04/26 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 11 نفر
دورۀ تربیت مدرس ویژۀ مدرسان عراقی، ویژۀ مدرسان عراقی معرفی‌شدۀ رایزن فرهنگی ایران (دی 1396) 31 1396/10/20 1396/10/24 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (دی 1396) 24 1396/10/16 1396/11/01 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 59 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی، فارغ‌التحصیلان رشته آزفا، زبان‌شناسی و آموزش زبان‌های خارجی (آذر 1396) 30 1396/09/23 1396/10/01 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (آذر 1396) 23 1396/09/18 1396/10/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 56 نفر
دورۀ عادی آموزش زبان فارسی (زمستان 1396) 26 1396/09/18 1396/11/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 59 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژۀ مدرسان ایرانی، فارغ‌التحصیلان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی (آذر 1396) 29 1396/09/09 1396/09/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آبان 1396) 27 1396/08/20 1396/08/27 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی نوآموز، بوئنوس آیرس آرژانتین (1396 تا 1398) 92 1396/08/02 1398/01/06 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 1396) 22 1396/07/23 1396/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 8 نفر
دورۀ تربیت مدرس روش تدریس کتاب مینا (مهر 1396) 117 1396/07/18 1396/07/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 15 نفر
دوره دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (شهریور 1396) 18 1396/06/04 1396/06/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس بر خط سال 1395 مرحلۀ دوم (شهریور 1396) 21 1396/06/01 1396/06/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، گروه آزفا و زبانشناسی (مرداد 1396) 20 1396/05/11 1396/05/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، گروه ادبیات (مرداد 1396) 19 1396/05/04 1396/05/06 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
هشتادوچهارمین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1396) 16 1396/04/13 1396/05/12 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
المپیاد کشوری زبان و ادبیات فارسی ترکیه (اردیبهشت 1396) 17 1396/02/02 1396/02/04 دوره پایان یافته است آزمون 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (اسفند 1395) 4 1395/12/11 1395/12/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس بلغارستان (اسفند 1395) 14 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره دانش افزایی فرانسه (اسفند 1395) 13 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره دانش افزایی روسیه (بهمن 1395) 12 1395/11/16 1395/11/22 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دوره تربیت مدرس ترکیه (بهمن 1395) 10 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس استادان اعزامی به روسیه (بهمن 1395) 11 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، ویژۀ استادان افغانستان (دی 1395) 104 1395/10/22 1395/10/29 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 19 نفر
نظامها و زیر نظامهای زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (دی 1395) 5 1395/10/22 1395/10/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 1 1395/09/18 1395/09/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 2 1395/09/18 1395/09/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آذر 1395) 3 1395/09/13 1395/09/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی، ویژۀ دانش‌آموزان آستاراخان (آبان 1395) 107 1395/08/11 1395/08/24 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 7 نفر
هشتادوسومین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1395) 110 1395/05/12 1395/06/08 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 1395) 7 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -2 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 1395) 9 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -2 نفر
دوره تربیت مدرس بر خط (مرداد 1395) 15 1395/04/03 1395/05/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 1395) 6 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 1395) 8 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظام ها و زیرنظام‌های زبان فارسی- مرتبط با رشته 28 1394/08/18 1394/08/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
هشتادودومین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1394) 106 1394/05/12 1394/06/02 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص
دورۀ فارسی‌آموزی و ایرانشناسی (بهمن 1393) 109 1393/11/04 1393/11/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 12 نفر
هشتادویکمین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 1393) 111 1393/05/11 1393/06/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی نامشخص