...لطفا منتظر بمانید

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Chrome 56

مشکلی هست؟ با amoozesh@saadifoundation.ir تماس بگیرید.

دوره های مرکز آموزش زبان

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دوره فشرده آموزش زبان فارسی (بهمن 96) 1396/11/14 1396/11/30 در حال ثبت نام آموزش زبان فارسی 50 نفر
دوره فشرده آموزش زبان فارسی (دی 96) 1396/10/16 1396/11/01 در حال ثبت نام آموزش زبان فارسی 59 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی (آذر 96- فارغ‌التحصیلان رشته آزفا، زبان‌شناسی و آموزش زبان‌های خارجی) 1396/09/23 1396/10/01 در حال ثبت نام تربیت مدرس 0 نفر
دوره فشرده آموزش زبان فارسی (آذر 96) 1396/09/18 1396/10/03 در حال ثبت نام آموزش زبان فارسی 55 نفر
دوره عادی آموزش زبان فارسی (زمستان 96) 1396/09/18 1396/11/15 در حال ثبت نام آموزش زبان فارسی 60 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت شنیدن و تلفظ ویژه مدرسان ایرانی (آذر 96- فارغ‌التحصیلان رشته زبان و ادبیات فارسی) 1396/09/09 1396/09/17 در حال ثبت نام تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آبان 96) 1396/08/20 1396/08/27 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره های خصوصی آموزش زبان فارسی (سال 96) 1396/07/23 1396/12/29 در حال ثبت نام آموزش زبان فارسی 10 نفر
دوره دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (شهریور 96) 1396/06/04 1396/06/15 دوره پایان یافته است آموزش زبان فارسی 0 نفر
دوره تربیت مدرس بر خط سال 95 مرحله دوم (شهریور 96) 1396/06/01 1396/06/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، مرداد 96 (گروه آزفا و زبانشناسی) 1396/05/11 1396/05/13 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
آموزش مهارت صحبت کردن و گفتمان، مرداد 96 (گروه ادبیات) 1396/05/04 1396/05/06 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
هشتادوچهارمین دانش افزایی دانشجویان و اساتید خارجی (تابستان 96) 1396/04/13 1396/05/12 دوره پایان یافته است آموزش زبان فارسی 0 نفر
المپیاد کشوری زبان و ادبیات فارسی (ترکیه- اردیبهشت 96) 1396/02/02 1396/02/04 دوره پایان یافته است آزمون 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (اسفند 95) 1395/12/11 1395/12/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس بلغارستان (اسفند 95) 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره دانش افزایی فرانسه (اسفند 95) 1395/12/01 1395/12/11 دوره پایان یافته است آموزش زبان فارسی 0 نفر
دوره دانش افزایی روسیه (بهمن 95) 1395/11/16 1395/11/22 دوره پایان یافته است آموزش زبان فارسی 0 نفر
دوره تربیت مدرس ترکیه (بهمن 95) 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس استادان اعزامی به روسیه (بهمن 95) 1395/11/02 1395/11/12 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیر نظامهای زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (دی 95) 1395/10/22 1395/10/30 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (آذر 95) 1395/09/18 1395/09/26 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت نگارش و دستور ویژه مدرسان ایرانی (آذر 95) 1395/09/18 1395/09/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (آذر 95) 1395/09/13 1395/09/21 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 95) 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (مرداد 95) 1395/04/31 1395/05/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دوره تربیت مدرس بر خط (مرداد 95) 1395/04/03 1395/05/17 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظامها و زیرنظام‌های زبان فارسی ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 95) 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
کارگاه روش تدریس مهارت خواندن و واژه ویژه مدرسان ایرانی (خرداد 95) 1395/02/29 1395/03/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
نظام ها و زیرنظام‌های زبان فارسی- مرتبط با رشته 1394/08/18 1394/08/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس -1 نفر